Projekt 4

Projekt zagospodarowania terenu przyszpitalnego

Skala 1:250


koncepcja zagospodarowania terenu przyszpitalnego lubin