Usługi minikoparką

Usługi:

 • wykopy o głębokości do 235cm, między innymi:

  - pod przyłącza gazowe, wodno-kanalizacyjne, energetyczne i inne

  - pod fundamenty, ogrodzenia, oczka wodne, oczyszczalnie ścieków, szamba

  - drenaże

  - odwodnienia
 • niwelacja, kształtowanie terenu, nasypy
 • skarpowanie rowów
 • inne roboty ziemne

20170813_102023900px

20170813_102825_900px

20170813_102309_900px