Zagospodarowanie wody deszczowej

Zagospodarowanie wody deszczowej jest to oczyszczanie, gromadzenie oraz wykorzystanie deszczówki w życiu codziennym.

Każdy z nas zużywa średnio około 150 litrów wody dziennie. Rocznie jest to ponad 200 tys. litrów na czteroosobowe gospodarstwo domowe. Korzystając z deszczówki, zmniejszysz zużycie wody wodociągowej o niemal 50%. Jeżeli wykorzysta się ją na podlewanie ogrodu oszczędności będą o wiele większe.

Specjalne podziemne zbiorniki umożliwiają korzystanie z oczyszczonej i zebranej w nich wody do różnych celów np.: spłukiwania WC, prania odzieży, a także do podlewania roślin, mycia powierzchni zewnętrznych i samochodów. Kompletny system składa się ze zbiornika z filtrem, poborem oraz pokrywą, a także z centrali deszczowej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w budynku. Centrala deszczowa wyposażona w pompę i sterowanie umożliwia dopływ wody do wszystkich przyborów nawet w sytuacji, gdy zbiornik podziemny jest pusty – wtedy to do przyborów doprowadzana jest woda wodociągowa.

zbiornik zagospodarowanie wody

W przypadku intensywnych opadów w odróżnieniu do tradycyjnych studni woda nie przelewa się, lecz zostaje rozsączona przez podziemne skrzynki do gleby.

skrzynki rozsączające

 

woda

Powody dla których warto wykorzystywać deszczówkę:

 

  • Oszczędzasz pieniądze zużywając mniej wody wodociągowej
  • Stajesz się mniej zależny od dostawców wody i nie narażasz się na wzrosty cen
  • Miękka deszczówka zawiera mniej kamienia i jest szczególnie korzystna dla roślin
  • Aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska i oszczędzasz cenne zapasy wody wodociągowej
  • Unikasz kosztów odprowadzania niewykorzystanej deszczówki do sieci kanalizacyjnej (podatek od deszczu)
  • Dzięki gromadzeniu deszczówki na miejscu, do ponownego wykorzystania, mniej obciążony jest system kanalizacyjny – deszczówka nie jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji, co pomaga zmniejszyć miejscowe podtopienia.